Home Kannada Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada and English

Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada and English

2111
Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada and English
Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada and English song

ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada and English ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಯ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ

Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada and English
Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada and English song

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics | Ganesha Devotional Songs

ಏಕಾದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಯ ಸಾಂಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಗಣೇಶ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು: ಏಕಾದಂತಯ ಚಕ್ರಥುಂಡಯ ಗೌರಿ ತನಯಾ ಯಾ ಗಣೇಶ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಧೀಮಾಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಗಾಯಕ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ದೇವರ ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಭಾರತದ ಗಣಪತಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ during ತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಧೀಮಾಹಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Ekatantaya Vakratundayaya Song Lyrics | Ganesha Devotional Songs: Ekkantanthaya Chakrathundaya Dhimahi is a famous devotional song about Lord Ganesha. Shankar Mahadevan’s version of the song is very popular. This hymn of Lord Ganesha is very popular among the Ganpati devotees of India, especially during the Ganesh festival. You can often hear this song during the festival. The song is also known as Shri Ganesha Dhimahi.

Song Name:Ekadantaya Vakradantaya Lyrics
Singer:Shankar Mahadevan
Lyrics:Kannadatracks
Category: Devotional
God:Lord Ganesh
  1. Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada
  2. Ekadantaya vakratundaya song lyrics in English

Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಯ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣ ಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಂತರಾತ್ಮನೆ
ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ಸುಕಮನಸೇ
ಗುರುಪೂಜಿತಾಯ ಗುರುದೃವತಾಯ ಗುರುಕುಲಸ್ಕಾಯಿನ
ಗುರುವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಹ ಪುವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವ
ಗುರು ದೃತಗಲಕೋತ ಗುರು ಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ
ಗುರುಪುತು ಪರಿತ್ರಾ ಗುರು ಪಾಖಂಡ ಖಂಡ ಕಾಯ
ಗೀತ ಸಾರಾಯ ಗೀತ ತತ್ವಾಯ ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೂಡ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೊಜಯ ಪುಧಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪವಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಂಧರ್ವ ರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ ಗಂಧರ್ವಗಾನ ಶ್ರವಣ ಪುಣಯಿಮ
ಗಾಡಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರಂಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಗ್ರಂಥಾರ್ತ ತನ್ಮಯ
ಗುರಿಲೇ ಗುಣವತೇ… ಗಣಪತಯ…
ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥ ಗಯಾಯ ಗ್ರಂಥಾಂತರಾತ್ಮನೇ
ಗೀತ ಲೀನಾಯ ಗೀತಾಶುಯಾಯ ಗೀತವಾದ್ಯ ಪಟವೇ
ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಾಯ ಗವರಾಯ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಿಯಕೃತ
ಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಗಂಗಾಜಲ ಪುಣಯವತೆ
ಗೌರಿಸ್ತನಂಧನಾಯ ಗೌರಿ ಹೃದಯ ನಂದನಾಯ
ಗೌರ ಭಾನು ಸುತಾಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ ಗೌರ ಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೋಸ ಹಸ್ತಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪವಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ
Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada

Ekadantaya vakratundaya song lyrics in English

Gananayakaya ganadaivataya Ganadhyakshaya dheemahiGuna shariraya guna manditaya Guneshanaya dheemahi
Gunadhitaya gunadhishaya Guna pravishtaya dheemahi…

Ekadantaya vakratundaya Gauri tanaya dheemahi|Gajeshanaya bhalchandraya Shree ganeshaya dheemahi..

Ekadantaya vakratundaya Gauri tanaya dheemahi
Gajeshanaya bhalchandraya Shree ganeshaya dheemahi..
Music..

Stanza -1
Ganachaturaya ganapranaya Ganantaratmane….
Gaanotsukhaya gaanamattaya Gannott sukh mana se
Guru pujitaya guru daivataya Guru kulasthaine
Guru vikramaya guiyya pravaraya Gurave guna gurave
Gurudaitya kalakchhetre Guru dharma sada radhyaya
Guru putra paripratre Guru pakhanda khanda khaya
Geeta saraya geeta tatvaya Geeta gotraya dheemahi
Gudha gulfaya gandha mattaya Gojaya pradaya dheemahi
Gunadhitaya gunadhishaya Guna pravishtaya dheemahi

Ekadantaya vakratundaya Gauri tanaya dheemahiGajeshanaya bhalchandraya Shree ganeshaya dheemahi..

Ekadantaya vakratundaya Gauri tanaya dheemahiGajeshanaya bhalchandraya Shree ganeshaya dheemahi..
Music…Gandharva rajaya gandhaya Gandharva gana shravan pranaime
Gaadha anuragaya granthaya Geetaya grantartha tatvamide
Ide gunavate ganapataye..

Stanza – 2

Granth gitaya granth geyaya granthantaratmane
Gita linaya gitashrayaya gita vadya patave
Geya charitaya gayaka varaya gandharva priya krite
Gayakadhina vigrahaya ganga jala pranyavate
Gauri stanandhayaya gauri hridaya nandanaya
Gaura bhanu sutaya Gauri ganeshvaraya

Gauri pranayaya gauri pravanaya gaura-bhAvAya dhImahi
Go sahasraya Go vardhanaya gopa gopaya dhimahi
Guna titaya guna dhishaya guna pravishtaya dhimahi

Ekadantaya vakratundaya Gauri tanaya dheemahiGajeshanaya bhalchandraya Shree ganeshaya dheemahi..
Ekadantaya vakratundaya Gauri tanaya dheemahiGajeshanaya bhalchandraya Shree ganeshaya dheemahi..
Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada

Final Words about Ekadantaya vakratundaya song lyrics in kannada

Friends, we hope you like the Ekadantaya vakratundaya song lyrics which given by us. If you like our Ekadantaya vakratundaya song lyrics please comment below, this will inspire us. Please do not forget to share on Facebook, WhatsApp, and other Social Media platforms.

Previous articlekanakadhara stotram lyrics in kannada and English
Next articlebrahma murari surarchita lingam lyrics in Kannada and English
"My passion as a Lyrics Hindi maker comes from a life-long passion to make things. From a young age I have always tried to manipulate objects and materials to create something completely different. I think Working with my website lyricshindi.live is a way for me to connect with nature. The simple act of putting information online to create something functional or beautiful gives me endless satisfaction."