Home Telugu Lyrics Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu and English

Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu and English

421
1
Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu and English
Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu and English

Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu and English. తెలుగు మరియు ఆంగ్ల భాషలలో మణిద్వీప వర్ణనా సాహిత్యం.

Manidweepam is the holy abode of Goddess Adi Parashakti. This sacred place is guarded by Brahma, Vishnu, Shiva, Rudra-ganas, Sacred rivers, streams, trees and entire deva loka.Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu

As per Vedic scriptures, one who recite Manidweepa Varnana Stotra, never suffers from poverty related troubles. Even Lord Adisesha (Thousand hooded cobra on which Shree Maha Vishnu recline) cannot describe the glories and benefits of Manidweepa Stotra recital, such is the grateness of this powerful stotra (Please make sure to pronounce the stotra correctly).Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu

Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu and English
Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu and English

మణిద్వీపం ఆది పరశక్తి దేవి యొక్క పవిత్ర నివాసం. ఈ పవిత్ర స్థలానికి బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ, రుద్ర-గణాలు, పవిత్ర నదులు, ప్రవాహాలు, చెట్లు మరియు మొత్తం దేవ లోకా కాపలాగా ఉన్నాయి. వేద గ్రంథాల ప్రకారం, మణిద్వీప వర్ణనా స్తోత్రాన్ని పఠించేవాడు, ఎప్పుడూ పేదరిక సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడడు. మణిద్వీప స్తోత్ర పఠనం యొక్క కీర్తి మరియు ప్రయోజనాలను లార్డ్ అడిసేషా (శ్రీ మహా విష్ణు పడుకునే వెయ్యి హుడ్డ్ కోబ్రా) కూడా వర్ణించలేడు, ఈ శక్తివంతమైన స్తోత్రం యొక్క గొప్పతనం (దయచేసి స్తోత్రాన్ని సరిగ్గా ఉచ్చరించేలా చూసుకోండి).Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu

  1. Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu
  2. Manidweepa Varnana Lyrics in English

Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu

మహా శక్తి మణిద్వీప నివాసిని ముల్లోకాలకు మూల ప్రకాశిని
మణిద్వీపములో మంత్రం రూపిణి మన మనస్సుల లో కొలువై ఉంది || 1 ||

సుగంధ పరిమళ పుష్పాలెన్నో వేలు అనంత సుందర సువర్ణపూలు
అచంచలబగు మనో సుఖాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 2 ||

లక్షల లక్షల లావన్యాలు అక్షర లక్షల వాక్సంపదలు
లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 3||

పారిజత వన సౌగంధాలు సురాధినాధుల సత్సంగాలు
గంధర్వాదుల గానస్వరాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు|| 4||

భువనేశ్వరీ సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం
పద్మరాగములు సువర్ణమణులు పది ఆమడల పొడవున గలవు
మధుర మధుర మగు చందన సుధలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 5 ||

అరువది నాలుగు కళామతల్లులు వరలనోసగే పదారుశక్తులు
పరివారముతో పంచ బ్రహ్మలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు
|| 6 ||

అష్టసిద్ధులు నవనవ నిధులు అష్టదిక్కులూ దిక్పాలకులు
సృష్టికర్తల సురలోకాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 7 ||

కోటి సూర్యుల ప్రచండ కాంతులు కోటి చంద్రుల చల్లని వెలుగులు
కోటి తారకల వెలుగు జిలుగులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 8 ||

భువనేశ్వరీ సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం
కంచు గోడల ప్రాకారాలు రాగి గోడల చతురస్రాలు
ఏడామడల రత్న రాశులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 9 ||

పంచామృతమయ సరోవరాలు పంచలోహమయ ప్రాకారాలు
ప్రపంచమేలే ప్రజాదిపతులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 10 ||

ఇంద్రనీలమణి ఆభరణాలు వజ్రపుకోటల వైడూర్య
పుష్యరాగమణి ప్రాకారాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 11 ||

సప్తకోటి ఘన మంత్రవిద్యలు సర్వ శుభప్రధ ఇచ్చాశక్తలు
శ్రీ గాయత్రీ జ్ఞానశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 12 ||

భువనేశ్వరీ సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం
మిలమిలలాడే ముత్యపు రాశులు తలతలలాడే చంద్రకాంతములు
విద్యుల్లతలు మరకతమణులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 13 ||

కుబేర ఇంద్రవరుణదేవులు శుభాలనొసగే అగ్నివాయువులు
భూమిగణపతి పరివారములు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 14 ||

భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యసిద్ధులు పంచభూతములు పంచాశక్తులు
సప్త ఋషులు నవగ్రహాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు
||15||

కస్తూరి మల్లిక కుందవనాలు సూర్య కాంతి శిలమహాగ్రహాలు
ఆరుఋతువులు చతుర్వేదాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 16 ||

భువనేశ్వరీ సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం
మంత్రిని దండినీ శక్తి సేనలు కాళీ కరాళి సేనాపతులు
ముప్పదిరెండు మహాశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 17 ||

సువర్ణరజిత సుందరగిరులు అనంతదేవీ పరిచారికలు
గోమేదికమణి నిర్మిత గుహలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 18 ||

సప్తసముద్రములనంత నిధులు యక్షకిన్నెర కింపురుషాదులు
నానాజగములు నదీనదములు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 19 ||

మానవ మాధవ దేవగణములు కామధేనువు కల్పతరువులు
సృష్టిస్థితిలయకారణమూర్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 20 ||

భువనేశ్వరీ సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం
కోటి ప్రకృతుల సౌందర్యాలు సకల వేదములు ఉపనిషత్తులు
పదారు రేకుల పద్మ శక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 21 ||

దివ్యఫలములు దివ్యాస్త్రములు దివ్యపురుషులు ధీరమాతలు
దివ్యజగములు దివ్యశక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 22 ||

శ్రీ విగ్నేశ్వర కుమారస్వాములు జ్ఞానముక్తి ఏకాంత భవనములు
మణినిర్మితమగు మండపాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 23 ||

పంచభూతములు యాజమాన్యాలు ప్రవాళసాలం అనేక శక్తులు
సంతాన వృక్షసముదాయాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 24 ||

భువనేశ్వరీ సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం
చింతామణులు నవరత్నాలు నూరామడల వజ్రరాశులు
వసంతవనములు గరుడపచ్చలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 25 ||

దుఖము తెలియని దేవీ సేనలు నటనాట్యాలు సంగీతాలు
ధనకనకాలు పురుషార్ధాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 26 ||

పదనాల్గు లోకాలన్నిటి పైన సర్వలోకమను లోకము గలదు
సర్వలోకమే ఈ మనిద్వీపం సర్వేశ్వరీకది శాశ్వతస్థానం
|| 27||

చింతామణుల మందిరమందు పంచాబ్రహ్మలు మంచముపైన
మహాదేవుడు భువనేశ్వరీ తో నివసిస్తాడు మనిద్వీపము లో || 28 ||

భువనేశ్వరీ సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం
మణిగణ ఖచిత ఆభరణాలు చింతామణి పరమేశ్వరి దాల్చి
సౌందర్యానికి సౌందర్యముగా అగుపడుతుంది మనిద్వీపము లో || 29 ||

పరదేవతను నిత్యము కొలిచిమనసర్పించి అర్చించినచో
అపారధనము సంపదలు ఇచ్చి మణిద్వీపేశ్వరి దీవిస్తుంది || 30 || (2)

నూతన గృహములు కట్టినవారు మణిద్వీప వర్ణన తొమ్మిది సార్లు
చదివిన చాలు అంతా శుభమే అష్ట సంపదలు తులతూగేరు || 31 || (2)

శివకవితేస్వరి శ్రీ చక్రేశ్వరి మణిద్వీప వర్ణన చదివిన చోట
తిష్టవేసుకొని కూర్చొనునంట కోటి శుభాలను సమకూర్చుకొనుటకై
భువనేశ్వరీ సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం || 32 ||
Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu

Manidweepa Varnana Lyrics in English

mahashakti manidweepa nivaasini mullokaalaku moola prakaashini
manidweepamulo mantraroopini mana manassulalo koluvaiyundi || 1

sugandha parimala pushpaalenno velu ananta sundara suvarnapoolu
achanchalambagu manosukhaalu manidweepaniki mahanidhulu || 2

lakshala lakshala laavanyaalu akshara lakshala vaak sampadalu
lakshala lakshala lakshmipatulu manidweepaniki mahanidhulu || 3

paarijaata vana sauganthaalu suraadhinaadhula satpangaalu
gandharvaadula gaana svaraalu manidweepaniki mahanidhulu || 4

bhuvaneshvari sankalpame janiyinche manidweepam
devadevula nivaasamu adiye kaivalyam || 5
Padmaraagamulu suvarnamanulu padiaamadala podavuna galavu
madhura madhuramagu chandana sudhalu manidweepaniki mahanidhulu || 6

aruvadi naalugu kalaamataltulu varaalanosage padaarushaktulu
parivaaramuto panchabrahmalu manidvipaaniki mahaanidhulu || 7

ashtasiddulu navanava nidhulu ashtadikkuloo dikpaalakulu
srushtikartalu suralokaalu manidweepaniki mahaanidhulu || 8

koti sooryulu prachandakaantulu kotichandrula challani velugulu
koti taarakala velugu jilugulu manidweepaniki mahaanidhulu॥bhuva॥ 9

kanchugodala praakaaraalu raagigodala chaturapraalu
edaamadala ratnaraasulu manidweepaniki mahaanidhulu || 10

panchaamrutamaya sarovaraalu panchalohamaya praakaaraalu
prapanchamele prajaadhipatulu mani dtipaaniki mahaanidhulu || 11

indranilamani aabharanaalu vajrapu kotalu vaidhooryaalu
pushyaraagamani praakaaraalu manidweepaniki mahaanidhulu || 12

saptakoti ghana mantravidyalu sarvashubhaprada ichchaashaktulu
shrigaayatri jnaanashaktulu manidweepaniki mahaanidhulu ||bhuva|| 13

milamilalaade mutyapuraasulu talatalalaade chandrakaantamulu
vidyullatalu marakatamanulu manidvipaaniki mahaanidhulu || 14

kubera indra varunadevulu shubhaalanosage agnivaayuvulu
bhoomi ganapati parivaaramulu manidvipaaniki mahaanidhulu || 15

bhaktijnaana vairaagyasiddulu panchabhootamulu panchashaktulu
sapta’rushulu navagrahalu manidvipaaniki mahaanidhulu || 16

kastoori mallika kundavanaalu sooryakaanti shilamahaagrahaalu
aru rutuvulu chaturvedaalu manidvipaaniki mahaanidhula ||bhuva|| 17

Mantrini dandini shaktisevalu kaalikaraali senaapatulu
muppadi rendu mahaashaktulu manidvipaaniki mahaanidhulu || 18

suvarnarajita sundaragirulu aanantadevi parichaarikalu
gomedhikamuni nirmita guhalu manidvipaaniki mahaanidhulu || 19

saptasamudramu lananta nidhulu yakshakinnera kimpurushaadulu
naanaajagamulu nadinadamulu manidvipaaniki mahaanidhulu || 20

maanava maadhava devaganamulu kaamadhenuvu kalpataruvulu
srushtistitilaya kaaranamoortulu manidvipaaniki mahaanidhulu ||bhava|| 21

koti prakrutula saundaryaalu sakalavedamulu upanishattulu
padaaru rekula padmashaktulu manidvipaaniki mahaanidhulu || 22

divya phalamulu divyaa stramulu divya purushulu dhiramaatalu
divya jagamulu divyashaktulu manidvipaaniki mahaanidhulu || 23

shri vighneshvara kumaarasvaamulu jnaanamukti ekaanta bhavanamulu
mani nirmitamagu mandapaalu manidvipaaniki mahaanidhulu || 24

panchabhootamulu yaajamaanyaalu pravaalasaalam anekashaktulu
santaana vruksha samudaayaalu manidvipaaniki mahaanidhulu || 25

chintaamanulu navaratnaalu nooraamadala vajrapuraasulu
vasantavanamulu garudapachchalu manidvipaaniki mahaanidhulu || 26

duhkhamu teliyani devisenalu natanaatyaalu sangitaalu
dhanakanakaalu purushaardaalu manidvipaaniki mahaanidhulu || 27

padunaalgu lokaalannitipaina sarvalokamanu lokamu galadu
sarvalokame e manidvipamu sarveshvarikadi shaashvatasdaanam || 28

chintaamanula mandiramandu panchabrahmala manchamupaina |
mahaadevudu bhuvaneshvarito nivasistaadu manidweepamulo ||bhuva|| 29

manigana khachita abharanaalu chintaamani parameshvari daalchi
saundaryaaniki saundaryamugaa agupadutundi mani dvipamulo || 30

paradevatanu nityamu kolichi manasarpinchi archinchinacho
apaaradhanamu sampadalichchi manidvipeshyari divistundi ||2|| 31

nutana gruhamulu kattinavaaru manidweepa varnana tommidisaarlu
chadivina chaalu antaa shubhame ashtasampadala tulatoogeru ||2|| 32

shivakaviteshvari shri chakreshvari manidvipa varnana chadivinachota
tishta vesukoni koorchonunantaa koti shubhaalanu samakoorchakonutakai ||2|| 33

bhuvaneshvari sankalpame janiyinche manidvipam
devadevula nivaasamu adiye kaivalyam॥ bhuha ||
Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu

Final Words about Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu.

Friends, we hope you like The Manidweepa Varnana Lyrics which given by us. If you like our Manidweepa Varnana Lyrics and Englishplease comment below, this will inspire us. Please do not forget to share on Facebook, WhatsApp, and other Social Media platforms. Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu

Previous articleInkem Inkem Song Lyrics in Telugu and English
Next articleEkadantaya Vakratundaya Song Lyrics in Telugu and English
Dr. Mohan is the founder of this blog. He is a Professional Blogger who is interested in topics related to SEO, Tech, Technology, Internet. If you need some information related to blogging or internet, then you can feel free to ask here. It is our aim that you get the best information on this blog.

1 COMMENT

  1. Thanks, please can you send me the English meanings of the lyrics of Manidweepa Varnana so that i can understand it and chant it more effectively.
    Regards
    Shankar Bhat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here